CONNECTIONS

Multipuerto Dublin con 2 contactos electricos.

DUBLÍN

Multipuerto Atenas con 2 contactos electricos.

BILBAO

MARSELLA

Multipuerto Marsella con 2 contactos electricos y 1 puerto USB (carga)

VIENA